0916720000

Đào tạo kỹ  bán hàng và chăm sóc khách hàng

Những nguyên tắc thành công trong đàm phán kinh doanh

Ít nhất một nửa thông tin định truyền đạt trong đàm phán được thông qua và tiếp nhận qua các cử chỉ, thái độ...

8 bí quyết cần lưu ý khi thương lượng về mức lương

Thương lượng lương rất cần sự chuẩn bị kỹ càng và một chút khéo léo. Martin Yate, tác giả của quyển sách tìm việc...

kỹ năng giao tiếp ứng xử

Giao tiếp đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của mỗi người. Giao tiếp tốt giúp chúng ta xây dựng và duy...

kỹ năng thuyết trình

KHÓA HỌC TRÌNH BÀY & THUYẾT TRÌNH TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG/CÔNG CHÚNG Trình bày – Thuyết trình là một trong những kỹ năng mềm quan trọng...

Chuẩn bị cho đàm phán

Khách hàng trọng giá trị: Là loại khách hàng ngại chi phí cao và nhận thức rõ về sự chênh lệch chất lượng. Họ...

Các hình thức đàm phán

Trong kinh doanh, mỗi một hình thức đàm phán được sử dụng phát huy những hiệu quả rất rõ rệt nếu doanh nhân biết...

Những lỗi thông thường trong đàm phán

1. Bước vào đàm phán với đầu óc thiếu minh mẫn 2. Không biết đối tác ai là người có quyền quyết định 3. Không biết...

Những điều cần tránh để đàm phán không thất bại

1. Không nhìn vào mắt đối tác đàm phán: Sẽ gây cảm giác không thiện cảm, không tin tưởng, thậm chí gây nghi ngờ từ...

Những nguyên tắc thành công trong đàm phán

1. Ấn tượng ban đầu. Không nên đối đầu ngay với đối tác đàm phán bằng những yêu cầu định hỏi. Trước hết phải tạo...

Phong cách trong đàm phán thương lượng của người Trung Quốc

Bằng cách mạng Tân Hợi, lịch sử Trung Quốc được tiếp nối bởi nền Cộng hòa Trung Hoa do Tôn Dật Tiên lãnh đạo....