0916720000

Đào tạo kỹ  bán hàng và chăm sóc khách hàng

Mục tiêu đạt kỹ năng toàn nhóm

Để thực hiện mục tiêu thứ hai là đạt được kỹ năng của toàn nhóm và giữa các cá nhân thì có thể thực...

Mục tiêu nào cho làm việc nhóm: báo cáo hay kết...

Mô hình làm việc nhóm đã trở nên phổ biến trong các công ty. Tuy nhiên, sản phẩm của quá trình làm việc nhóm...

Xây dựng tinh thần làm việc nhóm

Đây là một nét văn hóa mới nơi công sở, mang giá trị gắn kết các cá nhân rất cao. Trong môi trường làm...

Phát huy sức mạnh tổng hợp khi làm việc nhóm

Ngày nay, khi áp lực công việc ngày càng cao, mức độ yêu cầu ngày càng phức tạp, mỗi cá nhân khó có thể...

Khích lệ tinh thần làm việc nhóm

Làm việc theo nhóm nghĩa là cùng nhau hướng về một mục tiêu chung, cùng phấn đấu để tìm kiếm sự thành công trong...

Teamwork & 15 quy luật

Có các thành viên giỏi, hầu hết các thành viên đầu rất bình tĩnh và tự tin mặc dù họ có thể xứng đáng...

5 kiểu người cơ bản trong quá trình làm việc nhóm

Những bài học và kinh nghiệm rút ra rằng bất cứ ê kíp làm việc hiệu quả nào đều bao gồm 5 kiểu người...

Bí quyết làm việc nhóm hiệu quả nhất

Bí quyết làm việc nhóm hiệu quả nhất   Trong công việc và cuộc sống, có nhiều việc bạn có thể thực hiện một mình...

7 kỹ năng cơ bản để làm việc nhóm một cách...

7 kỹ năng được trình bày sau đây sẽ dùng trong suốt quá trình nghiên cứu mức độ “ăn rơ” của các thành viên...

Khái quát về nhóm làm việc

Một nhóm người làm việc trong cùng một văn phòng hay thậm chí một dự án chung không phải lúc nào cũng tiến hành...