0916720000

Đào tạo kỹ  bán hàng và chăm sóc khách hàng

Đào tạo public: “Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình Thuyết...

Ngày 14 tháng 10 năm 2017 tại Hồ Chí Minh, Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình đào tạo “Kỹ Năng...

Đào Tạo “Kỹ Năng Xử Lý Từ Chối Trong Bán Hàng”...

Ngày 21 tháng 09 năm 2017 tại Hải Phòng, Công Ty TNHH MTV Xi Măng Vicem Hải Phòng tiếp tục phối hợp với Trung...

Đào Tạo “Kỹ Năng Nhận Diện Tâm Lý khách hàng” Cho...

Ngày 22 tháng 09 năm 2017 tại Hải Phòng, Công Ty  TNHH MTV Xi Măng Vicem Hải Phòng tiếp tục phối hợp với Trung...

Chương trình đào tạo cho Công Ty TNHH Thiết Bị Minh...

Ngày 11 tháng 11 năm 2017 tại Hồ Chí Minh, Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm đã phối hợp với Trung Tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ...

Đào Tạo Kỹ Năng Giao Tiếp Trong Bán Hàng cho Công...

Ngày 20 tháng 09 năm 2017 tại Hải Phòng, Công Ty TNHH MTV Xi Măng Vicem Hải Phòng đã phối hợp với Trung Tâm...

Đào Tạo Kỹ Năng Chăm Sóc Khách Hàng Cho Vicem Hải...

Ngày 23 tháng 09 năm 2017 tại Hải Phòng, Công Ty TNHH Xi Măng Vicem Hải Phòng tiếp tục phối hợp với Trung Tâm...

Chương trình đào tạo cho Công Ty BourBon Bến Lức Long...

Ngày 15 tháng 10 năm 2017 tại Long An, Công Ty BourBon Bến Lức đã phối hợp với Trung Tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương...

Chương trình đào tạo cho Công Ty S.Oliver

Ngày 06 tháng 10 năm 2017 tại TPHCM, Công Ty S.Oliver đã phối hợp với Trung Tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương...

Chương trình đào tạo cho Công Ty TNHH Vận Tải Quốc...

Ngày 21 tháng 10 năm 2017 tại Hồ Chí Minh, Công Ty TNHH Vận Tải Quốc Tế I.T.I đã phối hợp với Trung Tâm Cuộc Sống Đúng...

Chương trình đào tạo cho công ty giày Hân Xương tại...

Ngày 1 tháng 3 năm 2017 tại Bình Dương, Công Ty Giày Hân Xương  đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng...