0916720000

Đào tạo kỹ  bán hàng và chăm sóc khách hàng

Inhouse

Hoạt động tổ chức các chương trình đào tạo theo nhu cầu của Doanh nghiệp, Nội dung được Cuộc Sống Đúng Nghĩa thiết kế chuyên biệt phù hợp với năng lực và hoạt động tổ chức kinh doanh của Doanh nghiệp

Chương trình đào tạo Các Kỹ Năng Mềm Cho Công Ty...

Ngày  10, 11  tháng 11 năm 2018 tại Bình Dương,  Công Ty  TNHH TMDV MPC Logistics đã phối hợp với Trung Tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ...

Chương trình đào tạo Kỹ năng Quản Lý Hiệu Quả Cho...

Ngày  27  tháng 10 năm 2018 tại Hồ Chí Minh,  Công Ty TNHH TM BÁCH QUANG đã phối hợp với Trung Tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ...

Chương trình đào tạo Kỹ năng Bán Hàng chuyên nghiệp Cho...

Ngày 28, 29  tháng 10 năm 2018 tại Hải Phòng,  Công Ty  TNHH Thang Máy Đức Anh đã phối hợp với Trung Tâm Cuộc Sống Đúng...

Chương trình đào tạo cho Công Ty Cổ Phần Sản Xuất...

Ngày  12  tháng 10 năm 2018 tại Hồ Chí Minh,  Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Trường Thắng đã phối hợp với Trung...

Chương trình đào tạo Kỹ năng Giao Tiếp – Phục Vụ...

Ngày 19 tháng 10 năm 2018 tại Hồ Chí Minh, Công ty TNHH AUTO Hoàng Gia Sài Gòn đã phối hợp với Trung Tâm Cuộc Sống Đúng...

Chương trình đào tạo Kỹ năng chăm sóc khách hàng hiệu...

Ngày 26 tháng 09 năm 2018 tại Đà Nẵng, Công ty CP Hyundai Thành Công Việt Nam  đã phối hợp với Trung Tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ...

Chương trình đào tạo Truyền lửa và tạo động lực phát...

Ngày 25 tháng 09 năm 2018 tại Hà Nội, Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88 đã phối hợp với Trung Tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ...

Chương trình đào tạo cho Công Ty TNHH Xét Nghiệm Bệnh...

Ngày 25 tháng 08 năm 2018 tại Hồ Chí Minh, Công Ty TNHH Xét Nghiệm Bệnh Lý Học Việt Nam đã phối hợp với Trung Tâm...

Chương trình đào tạo cho Văn Phòng Đại Diện Takeda Pharmaceuticals...

Ngày 16 tháng 08 năm 2018 tại Hồ Chí Minh, Văn Phòng Đại Diện Takeda Pharmaceuticals Tại Hồ Chí Minh đã phối hợp với Trung Tâm...

Chương trình đào tạo cho Văn Phòng Đại Diện Takeda Pharmaceuticals...

Ngày 10 tháng 08 năm 2018 tại Hà Nội, Văn Phòng Đại Diện Takeda Pharmaceuticals Tại Hà Nội đã phối hợp với Trung Tâm Cuộc Sống...
thuê xe limousine