0916720000

Đào tạo kỹ  bán hàng và chăm sóc khách hàng
Trang Chủ Cuộc Sống Đúng Nghĩa

Cuộc Sống Đúng Nghĩa

Công ty Tư Vấn và Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa

Tầm Nhìn – Sứ Mệnh

Lời ngỏ Thành lập vào tháng 4/2010, Cuộc Sống Đúng Nghĩa ra đời với khát vọng mang đến những kiến thức có giá trị, giúp cải thiện...

Ý Nghĩa Logo – Slogan

Ý NGHĨA LOGO VÀ SLOGAN CỦA CUỘC SỐNG ĐÚNG NGHĨA A. LOGO  Chữ Cuộc Sống Đúng Nghĩa bên trên cùng thể hiện tất cả thành viên luôn...

Quan Điểm Đào Tạo

Quan Điểm trong Đào tạo và Tư vấn      Lấy hiệu quả làm thước đo của huấn luyện và đào tạo, với mục tiêu...
thuê xe limousine